| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 133/X/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 755/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 755/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 3 skreśla się pkt 3, a pkt 4 ulega przenumerowaniu i otrzymuje numer 3,

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu przyjścia z pomocą rodzinom zajmującym lokale nadmiernie zagęszczone (poniżej 5 m² powierzchni pokoi na osobę lub co najmniej 3 osoby na pokój) dopuszcza się możliwość zawierania umów najmu z osobami będącymi najemcami lokalu mieszkalnego pozostającego w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu zwolnionego.”.

3) w § 7 skreśla się ust. 6 i 7, a pozostałe ustępy ulegają odpowiednio przenumerowaniu,

4) w § 11 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Kaucję za wynajem lokalu ustala się w wysokości 10shy;krotności miesięcznego czynszu zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy. Od wpłacania kaucji można zwolnić osoby przyjmujące propozycję najmu lokalu przeznaczonego do remontu o ile zadeklarują, że wykonają remont we własnym zakresie i na własny koszt w terminie sześciu miesięcy i w kwocie nie mniejszej niż równowartość kaucji.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 755/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy oraz Prezesowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Spółka z o.o. w Częstochowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Jerzy Nowakowski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »