| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 133/X/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 755/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 755/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 3 skreśla się pkt 3, a pkt 4 ulega przenumerowaniu i otrzymuje numer 3,

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu przyjścia z pomocą rodzinom zajmującym lokale nadmiernie zagęszczone (poniżej 5 m² powierzchni pokoi na osobę lub co najmniej 3 osoby na pokój) dopuszcza się możliwość zawierania umów najmu z osobami będącymi najemcami lokalu mieszkalnego pozostającego w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu zwolnionego.”.

3) w § 7 skreśla się ust. 6 i 7, a pozostałe ustępy ulegają odpowiednio przenumerowaniu,

4) w § 11 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Kaucję za wynajem lokalu ustala się w wysokości 10shy;krotności miesięcznego czynszu zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy. Od wpłacania kaucji można zwolnić osoby przyjmujące propozycję najmu lokalu przeznaczonego do remontu o ile zadeklarują, że wykonają remont we własnym zakresie i na własny koszt w terminie sześciu miesięcy i w kwocie nie mniejszej niż równowartość kaucji.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 755/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy oraz Prezesowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Spółka z o.o. w Częstochowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Jerzy Nowakowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »