| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 47/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje :

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Kłomnice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie oraz naukę religii.

§ 2. 1) Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,50 złotych (słownie : jeden złotych 50/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2) Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1.

3) Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu jest określona w umowie cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 294/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »