| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Siewierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13)

Rada Miejska w Siewierzu
uchwala

§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Siewierz, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Siewierz jest odpłatne.

§ 2. 1. Opłata pobierana jest miesięcznie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku lub zintegrowanym węźle przesiadkowym.

2. Ilość zatrzymań na przystanku lub dworcu ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy stanowiącym załącznik do zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej, za zatrzymanie na przystanku lub w zintegrowanym węźle przesiadkowym, określonej w § 3.

§ 3. 1. Jednostkowa stawka opłaty za zatrzymanie na przystanku lub w zintegrowanym węźle przesiadkowym wynosi

0,05 zł za każde zatrzymanie.

2. Nie pobiera się opłaty za zatrzymanie na przystankach za żądanie, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Opłaty miesięczne płatne są do 14 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy budżetu Gminy Siewierz lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

§ 5. Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań środków transportowych na przystankach wymaga powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej.

§ 6. Stawka opłaty określona w § 3 będzie automatycznie waloryzowana od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na zasadach określonych w art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz zobowiązując go do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/71/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 27 maja 2011 r.

Wykaz przystanków na żądanie zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

1) Dziewki Remiza

2) Gołuchowice Komorniki

3) Gołuchowice

4) Gołuchowice Ośrodek

5) Gołuchowice Skrzyżowanie

6) Karsów

7) Kazimierzówka Krzyż

8) Kazimierzówka Skrzyżowanie

9) Kuźnica Świętojańska

10) Kuźnica Warężyńska

11) Marcinków

12) Nowa Wioska Dolomity

13) Pierkowskie

14) Piwoń Ośrodek Zdrowia

15) Podwarpie

16) Siewierz Camping

17) Sulików Młyńska

18) Sulików Słoneczna

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »