| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 123/XVI/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 7 lipca 2011r.

w sprawie uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków w których wykonano remont w związku ze zmianą sposobu podłączenia elektrycznego


Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1Stwierdza się nieważność uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków w których wykonano remont w związku ze zmianą sposobu podłączenia elektrycznego ze względu na istotne naruszenie przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. z,.) poprzez wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości mających podmiotowy charakter.
§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków w których wykonano remont w związku ze zmianą sposobu podłączenia elektrycznego wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie dnia 13 czerwca 2011 roku. W dniu 21 czerwca 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wszczęło postępowanie nadzorcze dotyczące tej uchwały. W wyniku przeprowadzonego badania Kolegium Izby stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 uchwały Kolegium. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić w podatku od nieruchomości inne zwolnienia przedmiotowe. Badaną uchwałą Rada Miejska w Ogrodzieńcu zwolniła z podatku od nieruchomości budynki przy ul. 1 Maja i Kościuszki, którymi właścicielami są osoby fizyczne. Rada Miejska ustaliła równocześnie warunki jakie musi spełnić podatnik aby skorzystać z tego zwolnienia. Unormowanie zwolnień z podatku od nieruchomości przedstawione przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu wykracza poza unormowanie określone w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Miejska ograniczyła bowiem zakres terytorialny stosowania zwolnień jak również wskazała podmioty, które mogą skorzystać z tego zwolnienia. Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji. Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Ogrodzieńcu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium

wz. Krzysztof Róg
 
UZASADNIENIE
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »