| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 123/XVI/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 7 lipca 2011r.

w sprawie uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków w których wykonano remont w związku ze zmianą sposobu podłączenia elektrycznego


Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1Stwierdza się nieważność uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków w których wykonano remont w związku ze zmianą sposobu podłączenia elektrycznego ze względu na istotne naruszenie przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. z,.) poprzez wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości mających podmiotowy charakter.
§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków w których wykonano remont w związku ze zmianą sposobu podłączenia elektrycznego wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie dnia 13 czerwca 2011 roku. W dniu 21 czerwca 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wszczęło postępowanie nadzorcze dotyczące tej uchwały. W wyniku przeprowadzonego badania Kolegium Izby stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 uchwały Kolegium. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić w podatku od nieruchomości inne zwolnienia przedmiotowe. Badaną uchwałą Rada Miejska w Ogrodzieńcu zwolniła z podatku od nieruchomości budynki przy ul. 1 Maja i Kościuszki, którymi właścicielami są osoby fizyczne. Rada Miejska ustaliła równocześnie warunki jakie musi spełnić podatnik aby skorzystać z tego zwolnienia. Unormowanie zwolnień z podatku od nieruchomości przedstawione przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu wykracza poza unormowanie określone w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Miejska ograniczyła bowiem zakres terytorialny stosowania zwolnień jak również wskazała podmioty, które mogą skorzystać z tego zwolnienia. Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji. Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Ogrodzieńcu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium

wz. Krzysztof Róg
 
UZASADNIENIE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »