| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/112/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez miasto Będzin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. 1. Ustalić miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 150 zł.

2. Ustalić opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

3. Ustalić maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 6 zł dziennie.

§ 2. 1. Rodzice (opiekunowie prawni), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki tego samego żłobka, zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, do wysokości 100 zł za każde dziecko.

2. Rodzice (opiekunowie prawni), których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe), zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w żłobku do wysokości 100 zł za każde dziecko.

3. Częściowe zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje na wniosek uprawnionego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »