| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/112/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez miasto Będzin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. 1. Ustalić miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 150 zł.

2. Ustalić opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

3. Ustalić maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 6 zł dziennie.

§ 2. 1. Rodzice (opiekunowie prawni), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki tego samego żłobka, zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, do wysokości 100 zł za każde dziecko.

2. Rodzice (opiekunowie prawni), których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe), zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w żłobku do wysokości 100 zł za każde dziecko.

3. Częściowe zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje na wniosek uprawnionego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »