| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 2 czerwca 2011r.

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr. 5 poz. 13)

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, stanowiących własność lub będących w zarządzie miasta Gliwice, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice jest odpłatne.

§ 2.

1. Opłata pobierana jest miesięcznie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku, zintegrowanym węźle przesiadkowym lub dworcu.

2. Ilość zatrzymań na przystanku, zintegrowanym węźle przesiadkowym lub dworcu ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku lub dworcu, określonej w § 3.

§ 3.

1. Jednostkowa stawka opłaty wynosi:

a) 0,05 zł za każde zatrzymanie na przystanku lub w zintegrowanym węźle przesiadkowym,

b) 1 zł za każde zatrzymanie na dworcu,

2. Nie pobiera się opłaty za zatrzymanie na przystankach na żądanie, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Opłaty miesięczne płatne są do 14-dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy o numerze konta 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 5.

Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilością zatrzymań środków transportowych na przystankach, zintegrowanych węzłach przesiadkowych lub dworcach wymaga powiadomienia Urzędu Miejskiego w Gliwicach celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej.

§ 6.

Stawki opłat określone w § 3 będą automatycznie waloryzowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na zasadach określonych w art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr. 5 poz. 13).

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice zobowiązując go do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Uchyla się uchwałę Nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2011 r.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr IX/107/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.

Lista przystanków na żądanie, na których zatrzymywanie się jest wolne od opłat:

1. Bojków I n/ż

2. Bojków II n/ż

3. Brzezinka Lubelska n/ż

4. Gliwice Pionierów n/ż

5. Gliwice Wabis n/ż

6. Gliwice Zameczek Leśny n/ż

7. Łabędy Magazyny n/ż

8. Łabędy Ogródki Działkowe n/ż

9. Łabędy Oświęcimska n/ż

10. Łabędy ZST n/ż

11. Osiedle Kopernika Ogródki Działkowe n/ż

12. Przyszówka Zygmuntowska n/ż

13. Stare Gliwice Rondo n/ż

14. Wilcze Gardło Ceramików n/ż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »