| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 18 kwietnia 2011r.

w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek " w Wojkowicach, dla którego organem prowadzącym jest gmina Wojkowice

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 , art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z późn. zm. )

Rada Miasta Wojkowice uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez Przedszkole im „ Przyjaciół Bajek ” , dla którego organem prowadzącym jest gmina Wojkowice, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie .

§ 2. 1) Za świadczenia dodatkowe w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty)za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego świadczenia .

2) Świadczeniami dodatkowymi , o których mowa w ust.1 są następujące zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze :

1. gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka ;

2. gry i zabawy badawcze , zajęcia czytelnicze rozwijające zainteresowania otaczającym światem ;

3. zajęcia plastyczne , muzyczne , rytmiczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci ;

4. zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka ;

5. zajęcia terapeutyczne , logopedyczne , zdrowotne w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecka .

§ 3. 1) Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia dodatkowe , o których mowa w § 2 ust. 2 stanowi iloczyn opłaty wskazanej w § 2 ust.1 , realizacji przez dziecko dziennej liczby godzin wykraczających ponad podstawę programową oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

2) Opłata , o której mowa w § 2 ust.1 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych poza czasem pracy przedszkola na zlecenie rodziców (prawnych opiekunów).

§ 4. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkole świadczenia dodatkowe określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola , a rodzicami (prawnymi opiekunami ) .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »