| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Wojkowice

Na podstawie: art. 18 ustęp 2 pkt 15, art. 40 ustęp 1 i ustęp 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ustęp 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13), uchwala się, co następuje:

§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, stanowiących własność lub będących w zarządzie Miasta Wojkowice, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Wojkowice, jest odpłatne.

§ 2. 1) Opłata pobierana jest miesięcznie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku, zintegrowanym węźle przesiadkowym lub dworcu.

2) Ilość zatrzymań na przystanku lub dworcu ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy, stanowiącym załącznik do zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3) Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku lub dworcu, określonej w § 3.

§ 3. 1) Jednostkowa stawka opłaty za zatrzymanie na przystanku/dworcu wynosi:

a) 0,05 zł za każde zatrzymanie na przystanku lub zintegrowanym węźle przesiadkowym,

b) 1,00 zł za każde zatrzymanie na dworcu.

2) Nie pobiera się opłat za zatrzymanie na przystankach na żądanie, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Opłaty miesięczne płatne są do 14 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy o numerze konta 07 1050 1227 1000 0008 0157 0219 lub gotówką w kasie Urzędu Mia

§ 5. Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań środków transportowych na przystankach wymaga powiadomienia Urzędu Miasta celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej.

§ 6. Stawki opłat określone w § 3 ustęp 1 będą automatycznie waloryzowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na zasadach określonych w art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta, zobowiązując go do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011r., lecz nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński


Załącznik do Uchwały Nr IX/55/2011
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 23 maja 2011 r.

Wykaz przystanków na żądanie : 1. Kamyce Remiza 2. Wojkowice Głowackiego 126 3. Wojkowice Głowackiego 31 4. Wojkowice Ośrodek Zdrowia 5. Wojkowice Spółdzielnia

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »