| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/92/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt obejmującego sterylizacją i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów kotów z terenu Miasta Zabrze

w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt obejmującego sterylizacją i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów kotów z terenu Miasta Zabrze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Wprowadzić program zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Zabrze poprzez sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów, pod nadzorem prowadzącego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu – Biskupicach przez lekarzy weterynarii. Przez koty wolno żyjące - należy rozumieć koty urodzone, żyjące na wolności.

§ 2.

Program określony w § 1 obejmuje:

1)wyłapywanie wolno żyjących kotów przez osoby, które dokarmiają zwierzęta oraz przez pracowników Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,

2)dostarczanie wyłapanych kotów do wyznaczonych punktów weterynaryjnych, gdzie poddane będą zabiegom sterylizacji bądź kastracji, pod nadzorem prowadzącego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu Biskupicach,

3)zapewnienie opieki po zabiegu sterylizacji bądź kastracji kotów przez okres niezbędny do rehabilitacji zwierzęcia,

4)wypuszczenie po okresie rehabilitacji zwierząt po zabiegu do miejsc z których zostały zabrane,

5)humanitarne usypianie w wyznaczonych punktach weterynaryjnych porzuconych lub osieroconych ślepych miotów kotów wolno żyjących pod nadzorem prowadzącego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu Biskupicach.

§ 3.

Realizacja programu przewiduje:

1)sterylizację kotek,

2)kastrację kocurów,

3)usypianie ślepych miotów kotów w wyjątkowych przypadkach, wykluczających możliwość ich przeżycia.

§ 4.

Zadania o których mowa w § 3 dokonywane będą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Zabrze a podmiotem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt położonym w Zabrzu Biskupicach przy ul. Bytomskiej 133. Rozliczenie środków następować będzie w okresach miesięcznych, na podstawie zawartej umowy. Umowy zawierane będą na okres nie dłuższy niż 1 rok.

§ 5.

Środki finansowe przeznaczone na zadanie określone w § 3 nie wykorzystane w roku kalendarzowym nie są przenoszone na rok następny.

§ 6.

Finansowanie przez Miasto Zabrze zadań realizowanych w ramach niniejszej uchwały limitowane będzie wielkością środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Miasta Zabrze. Dysponentem środków finansowych będzie Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabrzu


Gabriela Pudlo-Chojnacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »