| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2/2011 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 10 maja 2011r.

do Porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2009 r

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1488) w związku z art.46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 131, poz. 885)

ustala się, co następuje:

§ 1. § 2 ust. 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Na realizację zadań określonych w § 1 Powiat Tarnogórski zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice dotację celową w wysokości:

- iloczynu stawki 68,14 zł za jedną godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- iloczynu stawki 72,93 za jedną godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- iloczynu stawki 67,30 za jedną godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- iloczynu stawki 140,86 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej,

- iloczynu stawki 123,63 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidzącej i słabo widzącej,

- iloczynu stawki 65,52 zł za udział w terapii indywidualnej,

- iloczynu stawki 8,58 zł za udział w terapii grupowej,

- iloczynu stawki 64,30 zł za warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców,

- iloczynu stawki 65,52 zł za opinię dziecka.”

§ 2. § 2 ust. 7 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm. oraz przepisy Kodeksu cywilnego."

§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 4. Aneks sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji na usługi świadczone od dnia 1 stycznia 2010 r.

Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach


Marian Szukalski


Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach


Elżbieta Susek

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice


Mieczysław Żyrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »