| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2/2011 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 10 maja 2011r.

do Porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2009 r

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1488) w związku z art.46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 131, poz. 885)

ustala się, co następuje:

§ 1. § 2 ust. 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Na realizację zadań określonych w § 1 Powiat Tarnogórski zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice dotację celową w wysokości:

- iloczynu stawki 68,14 zł za jedną godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- iloczynu stawki 72,93 za jedną godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- iloczynu stawki 67,30 za jedną godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- iloczynu stawki 140,86 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej,

- iloczynu stawki 123,63 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidzącej i słabo widzącej,

- iloczynu stawki 65,52 zł za udział w terapii indywidualnej,

- iloczynu stawki 8,58 zł za udział w terapii grupowej,

- iloczynu stawki 64,30 zł za warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców,

- iloczynu stawki 65,52 zł za opinię dziecka.”

§ 2. § 2 ust. 7 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm. oraz przepisy Kodeksu cywilnego."

§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 4. Aneks sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji na usługi świadczone od dnia 1 stycznia 2010 r.

Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach


Marian Szukalski


Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach


Elżbieta Susek

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice


Mieczysław Żyrek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »