| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Krzepice; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy chodników w drogach powiatowych

zawarte w dniu 20.06.2011r.

pomiędzy

Gminą Krzepice, z siedzibą w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 13

reprezentowaną przez:

Krystiana Kotynię- Burmistrza Krzepic

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Anny Mońki

zwaną w treści umowy „Gminą”

a

Powiatem Kłobuckim, z siedzibą w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13

Roman Minkina - Starosta

Henryk Kiepura – Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Katarzyny Kurowskiej

zwanym w treści umowy „Powiatem”.

§ 1.

Powiat działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Gmina na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 10.065.2011 z dnia 31 maja 2011 r. przyjmuje do realizacji niżej wymienione zadania dotyczące budowy chodników w drogach powiatowych i środki finansowe przeznaczone na ich realizację:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2002S w miejscowości Zajączki Drugie ul. Nowa Wieś. -50.000,00 zł

2. Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2035 S w ul. Kuków w Krzepicach - 50.000,00 zł

3. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2004S w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach. - 30.000,00zł

4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników Lutrowskie – Starokrzepice i Starokrzepice – Kostrzyna. - 15.000,00 zł

5. Przebudowa chodnika w m. Zajączki Pierwsze - 60.000,00 zł

§ 2.

1. Powiat przekaże Gminie środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 w wysokości 205.000,00 zł w terminie do 10 sierpnia 2011.

§ 3.

1. Ostateczny koszt i zakres rzeczowy zadań zostanie określony po przeprowadzeniu przez Gminę wymaganych przez prawo procedur.

2. Rozliczenie zadań nastąpi w terminie 30 dni od daty zakończenia ich realizacji, ale nie później niż do dnia 15.12.2011 r.

§ 4.

Uzyskane w wyniku realizacji, sfinansowania i odbioru zadania , wartości rzeczowe przechodzą na własność Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadania jednak nie dłużej niż do 31.12.2011 roku.

§ 6.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do właściwych sądów powszechnych.

§ 8.

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 9.

Powiat złoży porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
POWIAT KŁOBUCKI


Starosta


Roman Minkina


Wicestarosta


Henryk Kiepura
GMINA KRZEPICE


Burmistrz


Krystian Kotynia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »