| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Krzepice; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy chodników w drogach powiatowych

zawarte w dniu 20.06.2011r.

pomiędzy

Gminą Krzepice, z siedzibą w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 13

reprezentowaną przez:

Krystiana Kotynię- Burmistrza Krzepic

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Anny Mońki

zwaną w treści umowy „Gminą”

a

Powiatem Kłobuckim, z siedzibą w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13

Roman Minkina - Starosta

Henryk Kiepura – Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Katarzyny Kurowskiej

zwanym w treści umowy „Powiatem”.

§ 1.

Powiat działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Gmina na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 10.065.2011 z dnia 31 maja 2011 r. przyjmuje do realizacji niżej wymienione zadania dotyczące budowy chodników w drogach powiatowych i środki finansowe przeznaczone na ich realizację:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2002S w miejscowości Zajączki Drugie ul. Nowa Wieś. -50.000,00 zł

2. Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2035 S w ul. Kuków w Krzepicach - 50.000,00 zł

3. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2004S w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach. - 30.000,00zł

4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników Lutrowskie – Starokrzepice i Starokrzepice – Kostrzyna. - 15.000,00 zł

5. Przebudowa chodnika w m. Zajączki Pierwsze - 60.000,00 zł

§ 2.

1. Powiat przekaże Gminie środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 w wysokości 205.000,00 zł w terminie do 10 sierpnia 2011.

§ 3.

1. Ostateczny koszt i zakres rzeczowy zadań zostanie określony po przeprowadzeniu przez Gminę wymaganych przez prawo procedur.

2. Rozliczenie zadań nastąpi w terminie 30 dni od daty zakończenia ich realizacji, ale nie później niż do dnia 15.12.2011 r.

§ 4.

Uzyskane w wyniku realizacji, sfinansowania i odbioru zadania , wartości rzeczowe przechodzą na własność Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadania jednak nie dłużej niż do 31.12.2011 roku.

§ 6.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do właściwych sądów powszechnych.

§ 8.

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 9.

Powiat złoży porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
POWIAT KŁOBUCKI


Starosta


Roman Minkina


Wicestarosta


Henryk Kiepura
GMINA KRZEPICE


Burmistrz


Krystian Kotynia

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »