| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 324/2011 Wójta Gminy Buczkowice; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie przekazania przez Powiat, Gminie Buczkowice prowadzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie: 1) wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4404S - ul. Grunwaldzka w Buczkowicach, 2) wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1405S - ul. Żywiecka w Godziszce oraz wybudowania przedmiotowych chodników

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Starosta Bielski - Andrzej Płonka

Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia "Powiatem",

a

Gminą Buczkowice reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Józefa Caputę

zwaną w treści porozumienia "Gminą"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/9/59/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Buczkowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały VIII/39/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Bielskiego zadania budowy chodników w Gminie Buczkowice w latach 2011-2014 strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Buczkowice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie:

1)wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4404S - ul. Grunwaldzka w Buczkowicach,

2)wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1405S - ul. Żywiecka w Godziszce

oraz wybudowania przedmiotowych chodników.

2. Zadania, o których mowa w ust.1 sfinansowane zostaną ze środków budżetu Gminy w latach 2011-2014.

§ 2. 1. Realizacja zadań określonych w §1 nastąpi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadań objetych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 5. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


Józef Caputa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »