| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 324/2011 Wójta Gminy Buczkowice; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie przekazania przez Powiat, Gminie Buczkowice prowadzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie: 1) wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4404S - ul. Grunwaldzka w Buczkowicach, 2) wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1405S - ul. Żywiecka w Godziszce oraz wybudowania przedmiotowych chodników

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Starosta Bielski - Andrzej Płonka

Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia "Powiatem",

a

Gminą Buczkowice reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Józefa Caputę

zwaną w treści porozumienia "Gminą"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/9/59/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Buczkowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały VIII/39/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Bielskiego zadania budowy chodników w Gminie Buczkowice w latach 2011-2014 strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Buczkowice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie:

1)wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4404S - ul. Grunwaldzka w Buczkowicach,

2)wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1405S - ul. Żywiecka w Godziszce

oraz wybudowania przedmiotowych chodników.

2. Zadania, o których mowa w ust.1 sfinansowane zostaną ze środków budżetu Gminy w latach 2011-2014.

§ 2. 1. Realizacja zadań określonych w §1 nastąpi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadań objetych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 5. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


Józef Caputa

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »