| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/11/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 4 lipca 2011r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionychw szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, przyjętego uchwałą Nr III/34/14/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku (z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Zmienia się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, przyjęty uchwałą Nr III/34/14/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku (z późniejszymi zmianami), w ten sposób, że:

1. w § 6:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wysokość stawek dodatku za pracę w warunkach trudnych określa załącznik nr 2.,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 2,30 zł za godzinę pracy..

2. w tabeli wysokości stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, w lp. 1 tabeli, w rubrykach: „Stanowisko kierownicze” oraz „Kwoty dodatku (w złotych)”, po lit. g) dodaje się lit. h) w brzmieniu:

h) kierownik organizacji szkolenia sportowego 395.,


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Bogusław Śmigielski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »