| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/186/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice

Na podstawie art.14 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddziały przedszkolne w szkole podstawowej;

2) rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych;

3) minimalnym wynagrodzeniu za pracę - należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.);

4) zasiłku rodzinnym i pielęgnacyjnym - należy przez to rozumieć świadczenia określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz .U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z póżn zm.).

§ 2.

1. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny o których mowa w ust.1 określa statut przedszkola.

§ 3.

1. Rodzice ponoszą odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem przekraczającą wymiar godzin określony w § 2 ust. 1 w wysokości 0,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę za 1 i 2 godzinę oraz 0,1% za każdą kolejną.

2. Liczbę godzin nauczania, wychowania i opieki sprawowanej przez przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicami.

§ 4.

1. Opłata o której mowa w § 3 ust 1 jest ustalana miesięcznie, a jej wysokość podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

2. Opłata o której mowa w § 3 ust.1 nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.

§ 5.

Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 o 50 % w przypadku gdy z usług przedszkola prowadzonego przez Miasto Gliwice korzysta drugie i każde kolejne dziecko.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice oraz dyrektorom przedszkoli.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roman Iwasieczko

Coach, trener, HR Biznes Partner. Długoletnie doświadczenie (od 2000 roku) jako trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmował się programami sprzedażowymi, rozwojowymi i outplacementowymi głównie dla firm FMCG, telekomunikacyjnych oraz organizacji społecznych. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie fabularne gry szkoleniowe, innowacyjne symulacje oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem. Jest certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community), Praktykiem i Masterem NLP (certyfikowanym przez Christinę Hall – The Society of Neuro-Linguistic Programming), posiada akredytację Insights Discovery oraz certyfikat interpretacji Testów Hogana (Hogan Assessment Systems) – narzędzi do szczegółowego badania potencjału osobowości na polu prywatnym i zawodowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »