| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Marklowice

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Marklowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536)

Rada Gminy Marklowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marklowice, realizuje bezpłatnie program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty w wymiarze 5 godzin dziennie oraz naukę religii.

2. Dziecko, które nie uczestniczy w nauce religii ma, w tym czasie, zapewnioną bezpłatną opiekę.

§ 2.

1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1.

3. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice i Dyrektorowi przedszkola.


§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/215/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. ze zmianami w sprawie opłat za usługi przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Marklowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 22 lutego 2010 r. Nr 30, poz. 423).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »