| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 08.072.2011 Rady Gminy Panki

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia oplat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzacym jest Gmina Panki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591; z póź. zm.) w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz art. 14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Panki zapewni bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach pięciu godzin dziennie oraz naukę religii.

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielana w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 0.90 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu jest określona w umowie cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/208/10 z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Gminie Panki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »