| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 48/VI/2011 Rady Gminy Popów

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych

Na podstawie art. 18 ust 2 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w s sposób określony w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Obniżenie godzin w tygodniu

1.

Dyrektor Przedszkola w Zawadach

7 z pensum 25

2.

Dyrektor gimnazjum i dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych liczących:
- do 9 oddziałów,
-10 i więcej oddziałów

10 z pensum 18
13 z pensum 18

§ 2. Obniżenie tygodniowego wymiaru ustalone w § 1 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono w zastępstwie stanowisko kierownicze i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 199/XXXII/2005 Rady Gminy Popów z dnia 6 października 2005 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jakub Deska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Woźniakowski

Expert zajmujący się problematyką Zarządzania Zasobami Ludzkimi od ponad 20 lat. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, były wieloletni pracownik naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W przeszłości przez wiele lat pracował jako menedżer i konsultant takich międzynarodowych firm doradczych, jak Ernst & Young, Capgemini, Hay Group i Deloitte. Obecnie jest Partnerem w firmie doradczej WorkNet. Główna specjalizacja to projektowanie i wdrażanie systemów motywacji, Zarządzanie Zmianami Organizacyjnymi, zwiększanie potencjału innowacyjności firm i optymalizacja zatrudnienia. Entuzjasta metody Action Learning wykorzystywanej do zespołowego rozwiązywania problemów organizacyjnych i zarządzania wiedzą w organizacji. Autor wielu publikacji na tematy związane z HR, występował na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce HR. Wspiera firmy w zarządzaniu ryzykami personalnymi pokazując sprawdzone rozwiązania na przeciwdziałanie mobbingowi czy zagrożeniu szeroko rozumianą dyskryminacją.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »