| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 47/VII/11 Rady Gminy Świerklany

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591r. z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

Rada Gminy Świerklany uchwala :

§ 1. Ustalić zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Świerklany.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Świerklany, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli :

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Dyrektor przedszkola liczącego :

- do 5 oddziałów

8

- 6 i więcej oddziałów

6

2.

Dyrektor szkoły liczącej :

- do 6 oddziałów

10

- od 7 do 8 oddziałów

8

- od 9 do 16 oddziałów

5

- 17 i więcej oddziałów

3

3.

Wicedyrektor przedszkola, szkoły liczących :

- do 6 oddziałów

12

- od 7 do 11 oddziałów

10

- 12 i więcej oddziałów

8

§ 3. Ustalony w §2 obowiązkowy wymiar godzin przysługuje również nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w zastępstwie za nieobecnego dyrektora szkoły, przedszkola, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w stosunku do osób, którym powierzono stanowisko kierownicze, Rada Gminy może postanowić o zmianie ustalonego w § 2 wymiaru zajęć lub zwolnieniu z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela..

§ 5. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć o którym mowa w § 2 i 3 może zostać cofnięte w każdym czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających obniżenie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 7. Traci moc uchwała XI/66/07 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »