| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/142/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 235), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1.

1. Ustala się stałą opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 11 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w zaokrągleniu do pełnego złotego) ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

2. Stała opłata miesięczna zwiększana będzie corocznie począwszy od 2012r o 1 % tak, aby od 2015r wynosiła 15% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

4. Maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w żłobku ustala się w wysokości 5,00 zł.

§ 2.

Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna zawarta z rodzicem (opiekunem prawnym).

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Franciszek NOWAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »