| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/156/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

W uchwale Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 określający plan sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 określającym granice obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy, punkt 17 otrzymuje treść w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/156/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

Lp .

Nazwa szkoły

Adres

1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby

43-100 Tychy,
Plac Wolności 4

2

Szkoła Podstawowa nr 2

43-109 Tychy,
ul.Jaroszowicka 100

3

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego

43-100 Tychy,
ul. Wojska Polskiego 10

4

Szkoła Podstawowa nr 4

43-109 Tychy,
ul. Oświęcimska 256

5

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Franciszka Zubrzyckiego
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

43-100 Tychy,
ul. Czarnieckiego 22

6

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Karola Palicy

43-100 Tychy,
ul. Katowicka 102

7

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich

43-100 Tychy,
ul. Tołstoja 1

8

Szkoła Podstawowa nr 8
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

43-100 Tychy,
ul. Cmentarna 54

9

Szkoła Podstawowa nr 9
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

43-100 Tychy,
ul. Leśna 66

10

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka

43-100 Tychy,
ul. Borowa 123

11

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej

43-100 Tychy,
ul. Marii Curie Skłodowskiej 4

12

Szkoła Podstawowa nr 17

43-100 Tychy,
ul. Begonii 5

13

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły

43-100 Tychy,
ul. Fitelberga 8

14

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Sportowych

43-100 Tychy,
al. Niepodległości 190

15

Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego

43-100 Tychy,
ul. Harcerska 25

16

Szkoła Podstawowa nr 23
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

43-109 Tychy,
ul. Jedności 51

17

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty

43-100 Tychy,
al. Piłsudskiego 21

18

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy

43-100 Tychy,
ul. Generała Ch. de Gaulle'a 18

19

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego

43-100 Tychy,
ul. Konecznego 1,

20

Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka

43-100 Tychy,
ul. Zgrzebnioka 45

21

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego

43-100 Tychy,
al. Niepodległości 53


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/156/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011 r.

17. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy, ul. Generała Ch. de Gaulle'a 18, 43-100 Tychy

L.p.

Miasto

Ulica

Numer/Zakres numerów

1

Tychy

Aleja Niepodległości

od 194 do 230 (parzyste)

2

Armii Krajowej

od 1 do 11 (nieparzyste)

3

Armii Krajowej

od 2 do 16 (parzyste)

4

Dąbrowskiego

od 37 do 96 (nieparzyste)

5

generała Ch. de Gaulle'a

wszystkie

6

Jaracza

wszystkie

7

Kardynała Wyszyńskiego

od 5 do 37 (nieparzyste)
46,48,56,58

8

Paprocańska

od 2 do 132 (parzyste)

9

Paprocańska

od 1 do 101 (nieparzyste)

10

Poziomkowa

wszystkie

11

Przemysłowa

wszystkie

12

Składowa

wszystkie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »