| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielowieś


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust 1, art. 41 ust.1 i art. 42 oraz art. 7 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z póżn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Wielowieś uchwala:
§ 1.  1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielowieś, w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Ustalić odpłatność za 1 godzinę świadczeń udzielanych przez publiczne przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1,00 zł.
§ 2. Traci moc uchwala Nr VI/42/11 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielowieś.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »