| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/91/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15, oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 58 ust. 1 art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
u c h w a l a:

§ 1.

1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku w wysokości określonej w poniższej tabeli:

2. Podstawą do określenia miesięcznego dochodu netto na członka rodziny jest przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągane przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka dochody. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, potwierdzających osiągane przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka dochody, miesięczna opłata stała jest naliczana w wysokości 400, 00 zł.

3. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 20, 00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Wymiar opieki może być wydłużony na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, złożony z jednodniowym wyprzedzeniem i za zgodą dyrektora żłobka.

§ 2.

Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w kwocie 6, 00 zł dziennie.

§ 3.

Rodzice (opiekunowie prawni), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki w żłobku zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, do wysokości 50, 00 zł za każde dziecko.

§ 4.

1. Do dnia 31 sierpnia 2011r. wysokość opłaty z tytułu pobytu dziecka w żłobku pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 120, 00 zł.

2. Do dnia 31 sierpnia 2011r. maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 5, 00 zł dziennie.

§ 5.

Wysokość opłat ustalonych w § 1, 2, 3 obowiązuje od dnia 1 września 2011 r.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabrzu


Gabriela Pudlo - Chojnacka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KasperskyLab

Ochrona przed zagrożeniami IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »