| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/63/2011 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 7 lipca 2011r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gliwickiego

Działając na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1 art. 42 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t. j. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./ art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala

§ 1. 1. Ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gliwickiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,50 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 3,00 zł,

3) przy zajęciu powyżej 50 % do 100% szerokości - 5,00 zł,

4) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 1,50 zł,

5) pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne - 15,00 zł,

2) inne urządzenia - 50,00 zł.

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości - 200 zł.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego obiektu:

1) handlowego lub usługowego - 1,50 zł,

2) wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł,

3) tymczasowe stoiska handlowe - 2,00 zł,

4) inne obiekty - 0,50 zł.

2. Za umieszczanie w pasie drogowym reklam, za każdy dzień umieszczenia 1 m2 powierzchni reklamy - 1,50 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XXIV/176/2004 r. Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gliwickiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »