| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/63/2011 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 7 lipca 2011r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gliwickiego

Działając na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1 art. 42 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t. j. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./ art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala

§ 1. 1. Ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gliwickiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,50 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 3,00 zł,

3) przy zajęciu powyżej 50 % do 100% szerokości - 5,00 zł,

4) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 1,50 zł,

5) pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne - 15,00 zł,

2) inne urządzenia - 50,00 zł.

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości - 200 zł.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego obiektu:

1) handlowego lub usługowego - 1,50 zł,

2) wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł,

3) tymczasowe stoiska handlowe - 2,00 zł,

4) inne obiekty - 0,50 zł.

2. Za umieszczanie w pasie drogowym reklam, za każdy dzień umieszczenia 1 m2 powierzchni reklamy - 1,50 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XXIV/176/2004 r. Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gliwickiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »