| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/122/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie miasta Radzionków

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednoity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), w związku z art. 6a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Powiatu uchwala:

§ 1. 1. Pozbawia się kategorii dróg powiatowych następujące drogi położone w mieście Radzionków:

- droga nr 3261 S w ciągu ulicy Męczenników Oświęcimia;

- droga nr 3261 S w ciągu ulicy Św. Wojciecha na odcinku od Placu Letochów do ul. dr Józefa Knosały;

- droga nr 3263 S w ciągu ulicy Śródmiejskiej;

- droga nr 3263 S w ciągu ulicy Szymały na odcinku od ul. Długiej do ul. Unii Europejskiej;

2. Przebieg dróg pozbawionych kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Radzionków obrazuje załącznik mapowy do niniejszej uchwały

§ 2. Pozbawienie dróg, o których mowa w § 1 ust. 1, kategorii dróg powiatowych następuje z mocą od 1 stycznia 2012 roku, pod warunkiem zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych stosowną uchwałą Rady Miasta Radzionków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel

Załącznik do Uchwały Nr XI/122/2011
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załacznik do Uchwały Nr XI/122/2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »