| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/233/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania po umowie dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a", pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 24, art. 25, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Wprowadzić zasadę, że Prezydent Miasta Mysłowice samodzielnie bez zgody Rady Miasta Mysłowice podejmuje decyzje w niżej wymienionych sprawach, w przypadku gdy powierzchnia będąca przedmiotem dzierżawy nie przekracza 300 m2 :

1. wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice.

2. wydzierżawiania nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony gdy po umowach zawartych na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Mysłowice bądż będąca w posiadaniu Gminy Mysłowice.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Mysłowice Nr XII/191/11 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania po umowie dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »