| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/233/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania po umowie dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a", pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 24, art. 25, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Wprowadzić zasadę, że Prezydent Miasta Mysłowice samodzielnie bez zgody Rady Miasta Mysłowice podejmuje decyzje w niżej wymienionych sprawach, w przypadku gdy powierzchnia będąca przedmiotem dzierżawy nie przekracza 300 m2 :

1. wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice.

2. wydzierżawiania nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony gdy po umowach zawartych na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Mysłowice bądż będąca w posiadaniu Gminy Mysłowice.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Mysłowice Nr XII/191/11 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania po umowie dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Krawczyk

Szef Departamentu Korporacyjnego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w renomowanych kancelariach prawnych w Polsce i za granicą. Jej doświadczenie w zakresie prawa pracy obejmuje doradztwo w zakresie m.in. czasu pracy, zwolnień grupowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (z zachowaniem okresu wypowiedzenia i w trybie dyscyplinarnym), zakazów konkurencji, nawiązywania stosunku pracy z menedżerami zarządzającymi, obowiązków pracodawcy i pracowników, rodzicielstwa, chorób pracowników oraz sporów przed sądami pracy. Doradza jako ekspert z zakresu prawa pracy w procesach restrukturyzacji spółek i reorganizacji grup kapitałowych. Do jej klientów należą renomowane firmy i grupy kapitałowe z sektorów produkcyjnego, handlu detalicznego, wydawniczego, IT i usługowego. Często wyjaśnia sposób stosowania poszczególnych regulacji z zakresu prawa pracy na łamach prasy i w mediach. Specjalizuje się również w procesach przeprowadzania inwestycji, tworzenia joint venture, w transakcjach fuzji i przejęć oraz reorganizacji spółek. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Poznaniu, Europeistyki na tym samym wydziale ze specjalizacją prawo Unii Europejskiej oraz Wydziału Prawa i Nauk o Państwie na Uniwersytecie w Bonn, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa porównawczego. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Brukseli w Dyrektoriacie Generalnym Rynku Wewnętrznego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »