| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Ustala się na terenie miasta Częstochowy strefę płatnego parkowania, zwaną dalej strefą, której granice zostały określone w załączniku nr 1 do uchwały, a jej obszar przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych położonych w strefie i opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 obowiązują przez cały rok w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 13.00, z wyłączeniem dni świątecznych.

3. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie pobiera Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

4. Sposób pobierania opłat został określony w załączniku nr 4.

§ 3. Traci moc uchwała nr 257/XXIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy oraz uchwała nr 387/XXXIV/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/XXIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 108/IX/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

108 9zal.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 108/IX/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

mapka strefy rozszerzenie zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 108/IX/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

108 9zal.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 108/IX/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

108 9zal.4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »