| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 109/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 i art. 40 ust. 3-6 i 8-10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej „urządzeniami”;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

Kategoria
Element pasa drogowego

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Drogi wojewódzkie

Drogi krajowe

Jezdnia do 50% szerokości

4,00 zł

6,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

Jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zamknięcia

6,00 zł

8,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Chodnik, plac, ciągi pieszojezdne, zatoka, ścieżka rowerowa pobocze-zieleniec, pasy dzielące, pozostałe elementy pasa drogowego

2,00 zł

3,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

Kategoria
Obszar

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Drogi wojewódzkie

Drogi krajowe

Jezdnia z wyjątkiem obiektów mostowych

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

W pasie drogowym na obiektach mostowych

200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 /dzień powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego oraz 1 m2 /dzień powierzchni reklamy:

Kategoria
Rodzaj obiektu

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Drogi wojewódzkie

Drogi krajowe

Handlowy, usługowy, inne

0,40 zł

0,80 zł

1,20 zł

1,60 zł

Reklama

0,60 zł

1,00 zł

1,50 zł

1,80 zł

2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawki podwyższa się o 100%.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 /dzień:

Kategoria
Rodzaj obiektu

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Drogi wojewódzkie

Drogi krajowe

Stoisko handlowe lub usługowe przestawne oraz ogródki letnie

1,00 zł

1,50 zł

2,00 zł

2,50 zł

Stoiska okolicznościowe i promocyjne

3,00 zł

4,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 472/XXXV/2004 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »