| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/78/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 12 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/191/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1. W § 1 ust. 1 uchwały Nr XXVI/191/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 215, poz. 4374) wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się pkt 4;

2. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), polegającej na:

- gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i ochronie materiałów bibliotecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz obsłudze użytkowników w szczególności poprzez udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej (informowanie o zbiorach własnych i innych podmiotów prowadzących podobną działalność);

- zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Gierałtowice oraz zapewnieniu kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz zainteresowań kulturalnych środowiska, organizowaniu imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz różnych form wypoczynku;”

3. pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009r.

Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »