| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/78/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 12 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/191/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1. W § 1 ust. 1 uchwały Nr XXVI/191/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 215, poz. 4374) wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się pkt 4;

2. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), polegającej na:

- gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i ochronie materiałów bibliotecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz obsłudze użytkowników w szczególności poprzez udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej (informowanie o zbiorach własnych i innych podmiotów prowadzących podobną działalność);

- zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Gierałtowice oraz zapewnieniu kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz zainteresowań kulturalnych środowiska, organizowaniu imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz różnych form wypoczynku;”

3. pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009r.

Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »