| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11.072.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krzepice oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1362; z późn. zmianami) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2011 Nr 118, poz. 687) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. 1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Krzepice przysługuje osobom zmarłym, które uprzednio zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy Krzepice, w stosunku do których nie ustalono osób uprawnionych do sprawienia pogrzebu lub osoby uprawnione nie mają takiej możliwości.

2. Rodziny osób zmarłych ponoszące koszty pochówku, które nie mają uprawnienia do zasiłku pogrzebowego lub masa spadkowa po osobie zmarłej jest niewystarczająca na sprawienie pochówku, mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia w formie zasiłku celowego lub specjalnego celowego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

3. Pogrzeb winien odbyć się zgodnie z wyznaniem zmarłego po uzgodnieniu z przedstawicielem miejscowego kościoła lub związku wyznaniowego i administratorem cmentarza.

§ 2. 1. Pochowanie zwłok nastąpi na podstawie aktu zgonu wystawionego przez właściwy urząd stanu cywilnego po rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu jednej z okoliczności ujętej w §1 ust.1.

2. Sprawienie pogrzebu osób, o których mowa w §1 ust. 1, odbywa się poprzez wydanie zlecenia zakładowi pogrzebowemu prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe.

§ 3. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu, w szczególności:

a) przygotowanie zwłok do pochówku,

b) przechowywanie zwłok,

c) zakupienie trumny lub urny,

d) przewóz zwłok,

e) obsługa pogrzebu,

f) zakup klepsydry, skromnej wiązanki, tabliczki z imieniem i nazwiskiem oraz datą zgonu, jak również krzyża,

g) wykopanie grobu, złożenie zwłok do grobu, zakopanie, uformowanie grobu, oznaczenie go tabliczką,

h) inne czynności wynikające z przepisów prawa.

§ 4. Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach bądź osoba upoważniona dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie:

a) rachunku wystawionego przez zakład pogrzebowy, któremu zlecony został pochówek,

b) rachunku wystawionego przez administratora cmentarza.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »