| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 123/X/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 26 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w objętych podziałem

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. l, art.41 ust .l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, póz. 1591 ze zm.), art. 98a ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. , Nr 102, póz. 651 ze zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w objętych podziałem wprowadzić następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku dokonanego podziału nieruchomości”

2. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1 Ustala się na terenie Gminy Lubliniec stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, w wysokości 15% różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość przed dokonaniem podziału a wartością nieruchomości po podziale."

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2002 r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec.

§ 4. Sprawy wszczęte lecz nie zakończone decyzją ostateczną wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały prowadzone będą na podstawie przepisów dotychczas obwiązujących.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Foryś Wojciechowski Spółka komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »