| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 123/X/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 26 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w objętych podziałem

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. l, art.41 ust .l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, póz. 1591 ze zm.), art. 98a ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. , Nr 102, póz. 651 ze zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w objętych podziałem wprowadzić następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku dokonanego podziału nieruchomości”

2. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1 Ustala się na terenie Gminy Lubliniec stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, w wysokości 15% różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość przed dokonaniem podziału a wartością nieruchomości po podziale."

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2002 r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec.

§ 4. Sprawy wszczęte lecz nie zakończone decyzją ostateczną wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały prowadzone będą na podstawie przepisów dotychczas obwiązujących.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »