| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. nr 5 poz. 13), działając na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Pyskowicach uchwala:

§ 1. Korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Pyskowice, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Pyskowice, jest odpłatne.

§ 2. 1. Opłata pobierana jest miesięcznie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku.

2. Ilość zatrzymań na przystanku ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy stanowiącym załącznik do zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za zatrzymanie na przystanku, określonej w § 3.

§ 3. 1. Stawka opłaty za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym wynosi 0,05 zł.

2. Nie pobiera się opłaty za zatrzymanie na przystankach na żądanie, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Opłaty miesięczne płatne są do 14 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy o numerze konta 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 5. Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań środków transportu na przystankach wymaga powiadomienia Urzędu Miejskiego celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej.

§ 6. Stawki opłat określone w § 3 będą automatycznie waloryzowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na zasadach określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2011r.

Wiceprzewodniczący Rady


Andrzej Siuta


Załącznik do Uchwały Nr IX/64/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Lista przystanków na żądanie na których zatrzymanie jest wolne od opłat:

1)Centrala Nasienna n/ż,

2)Specjalista n/ż,

3)Wyzwolenia n/ż,

4)Cegielnia n/ż,

5)Wytwórnia Mas Bitumicznych n/ż,

6)Srocza Góra n/ż.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »