| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Pawonków

z dnia 9 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pawonków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), Rada Gminy Pawonków uchwala:

§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Pawonków w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkola poza czasem określonym w pkt. 1 w wysokości 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę ich realizacji.

§ 2. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 4. Traci moc Uchwała nr 173/XXXI/2006 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach klasy”0” przy przedszkolach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »