| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10.52.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie nadania imienia i zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 ze zmianami),

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy nadaje się imię Henryka Mikołaja Góreckiego.

§ 2.

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXI/184/2000 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik do Uchwały Nr 10.52.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik do uchwały w sprawie nadania i mnienia i zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »