| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10.52.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie nadania imienia i zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 ze zmianami),

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy nadaje się imię Henryka Mikołaja Góreckiego.

§ 2.

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXI/184/2000 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik do Uchwały Nr 10.52.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik do uchwały w sprawie nadania i mnienia i zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »