| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/199/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 lipca 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Bytom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13), w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, do korzystania: przystanki komunikacyjne, dworzec i węzły przesiadkowe, na zasadach określonych w regulaminie korzystania z przystanków komunikacyjnych, dworca i węzłów przesiadkowych oraz przystanku komunikacji międzynarodowej.

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Bytom stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, dworca i węzłów przesiadkowych oraz przystanku komunikacji międzynarodowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXII/878/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca i przystanków komunikacji miejskiej oraz przystanku komunikacji międzynarodowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Damian Doniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/199/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 lipca 2011 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Bytom

Lp.

Nazwa przystanku

Rodzaj

Lokalizacja przystanku

1

Bobrek Osiedle Pod Brzozami

autobusowo-tramwajowy

ul. Konstytucji / ul. Stara Cynkownia

2

Bobrek Piecucha

autobusowy

ul. Konstytucji

3

Bobrek Ratusz

autobusowo-tramwajowy

ul. Zabrzańska / ul. Konstytucji

4

Bobrek Szkoła

tramwajowy

na żądanie

ul. Konstytucji

5

Bobrek Wytrwałych

tramwajowy

ul. Zabrzańska

6

Bytom Arki Bożka

autobusowo-tramwajowy

ul. Chorzowska

7

Bytom Batorego

tramwajowy

ul. Powstańców Warszawskich

8

Bytom Baza Transportowa

autobusowy

na żądanie

ul. Dworska

9

Bytom Chrobrego

autobusowy

na żądanie

ul. Bolesława Chrobrego

10

Bytom Dom Pogrzebowy

autobusowy

ul. Dworska

11

Bytom Dworska

autobusowy

na żądanie

ul. Dworska

12

Bytom Fałata

autobusowy

ul. Strzelców Bytomskich

13

Bytom Gallusa

autobusowy

ul. Józefa Gallusa

14

Bytom Gojny

tramwajowy

na żądanie

ul. Łagiewnicka

15

Bytom Grottgera

tramwajowy

ul. Piekarska

16

Bytom Gwarecka

autobusowy

na żądanie

ul. Gwarecka

17

Bytom Jagiellońska

tramwajowy

ul. Jagiellońska

18

Bytom Kąpielisko

tramwajowy

ul. Wrocławska

19

Bytom Kościół Św. Trójcy

tramwajowy

ul. Piekarska

20

Bytom Krakowska

autobusowy

ul. Jana Matejki

21

Bytom Kruszcowa

autobusowy

ul. Kruszcowa

22

Bytom Legionów

autobusowy

na żądanie

Aleja Legionów

23

Bytom Łagiewnicka

autobusowo-tramwajowy

ul. Łagiewnicka / ul. Świętochłowicka

24

Bytom Łużycka

autobusowo-tramwajowy

ul. Wrocławska / ul. Łużycka

25

Bytom Matejki

autobusowy

ul. Jana Matejki

26

Bytom Mickiewicza

autobusowy

ul. Adama Mickiewicza

27

Bytom Moniuszki

tramwajowy

ul. Stanisława Moniuszki

28

Bytom Nawrota

autobusowy

ul. Księdza Franciszka Nawrota

29

Bytom Odrzańska

autobusowo-tramwajowy

na żądanie

ul. Strzelców Bytomskich / ul. Odrzańska

30

Bytom Olimpijska

tramwajowy

ul. Tarnogórska

31

Bytom Park Mickiewicza

tramwajowy

ul. Chorzowska

32

Bytom Pętla Wrocławska

tramwajowy

ul. Wrocławska

33

Bytom Piłkarska

tramwajowy

na żądanie

ul. Piłkarska

34

Bytom Piłsudskiego

autobusowy

ul. Stanisława Witczaka

35

Bytom Plac Akademicki

autobusowy

na żądanie

Plac Akademicki

36

Bytom Plac Sikorskiego

tramwajowy

Plac Generała Władysława Sikorskiego

37

Bytom Plac Sobieskiego

autobusowy

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

38

Bytom Pogoda

autobusowy

ul. Stanisława Witczaka

39

Bytom Politechnika Śląska

tramwajowy

ul. Wrocławska

40

Bytom Powstańców Warszawskich

autobusowy

ul. Powstańców Warszawskich

41

Bytom Prusa

autobusowy

ul. Stanisława Witczaka

42

Bytom Sandomierska

autobusowy

ul. Sandomierska

43

Bytom Sąd

tramwajowy

ul. Sądowa

44

Bytom Smolenia

tramwajowy

ul. Piekarska

45

Bytom Stacja Ruchu

tramwajowy

ul. Piekarska

46

Bytom Stadion

autobusowy

ul. Olimpijska

47

Bytom Strzelców Bytomskich

autobusowy

ul. Strzelców Bytomskich

48

Bytom Szpital nr 1

autobusowy

ul. Bolesława Chrobrego

49

Bytom Urząd Miasta

tramwajowy

ul. Ignacego Chrzanowskiego

50

Bytom Wallisa

tramwajowy

ul. Wrocławska

51

Bytom Wrocławska

autobusowo-tramwajowy

ul. Ignacego Chrzanowskiego / ul. Wrocławska

52

Bytom Zajezdnia

autobusowy

ul. Stanisława Witczaka

53

Bytom Zamłynie

autobusowo-tramwajowy

ul. Zabrzańska

54

Dąbrowa Miejska

tramwajowy

ul. Miejska Dąbrowa

55

Dąbrowa Miejska Celna

autobusowy

na żądanie

ul. Celna

56

Dąbrowa Miejska Centrum Handlowe

autobusowo-tramwajowy

ul. Strzelców Bytomskich

57

Dąbrowa Miejska Kościół

autobusowy

na żądanie

ul. Strzelców Bytomskich

58

Dąbrowa Miejska Leśna

tramwajowy

ul. Leśna

59

Dąbrowa Miejska

autobusowy

na żądanie

ul. Strzelców Bytomskich

60

Dworzec Autobusowy

autobusowy

Plac Michała Wolskiego

61

Górniki Droga do Stolarzowic

autobusowy

ul. Żołnierska / ul. Witolda Gombrowicza

62

Górniki Gospoda

autobusowy

ul. Żołnierska

63

Górniki Pętla

autobusowy

ul. Żołnierska

64

Górniki Skrzyżowanie

autobusowy

ul. Żołnierska

65

Karb

autobusowy

ul. Miechowicka

66

Karb Celna

autobusowy

na żądanie

ul. Celna

67

Karb Konstytucji

autobusowy

ul. Konstytucji

68

Karb Kopalnia

autobusowy

ul. Konstytucji

69

Karb Łanowa

autobusowy

ul. Konstytucji

70

Karb Worpie

autobusowy

ul. Konstytucji

71

Łagiewniki Adamka

autobusowy

ul. Armii Krajowej

72

Łagiewniki Boisko

autobusowy

ul. Krzyżowa

73

Łagiewniki Cmentarz

tramwajowy

ul. Chorzowska

74

Łagiewniki Fabryczna

autobusowy

ul. Świętochłowicka

75

Łagiewniki Fabryczna

tramwajowy

ul. Świętochłowicka

76

Łagiewniki Gojny

autobusowy

na żądanie

ul. Łagiewnicka

77

Łagiewniki Kolonia Zgorzelec

autobusowy

ul. Ostatnia

78

Łagiewniki Kolonia Zygmunt

autobusowy

ul. Ostatnia

79

Łagiewniki Krzyżowa

autobusowo-tramwajowy

ul. Świętochłowicka

80

Łagiewniki Media-Markt

tramwajowy

ul. Chorzowska

81

Łagiewniki Lelewela

autobusowy

ul. Świętych Cyryla i Metodego

82

Łagiewniki Ludowa

autobusowy

ul. Świętych Cyryla i Metodego

83

Łagiewniki Ostatnia

autobusowy

na żądanie

ul. Ostatnia

84

Łagiewniki Różana

autobusowy

ul. Tulipanów

85

Łagiewniki Szyby Rycerskie

autobusowo-tramwajowy

na żądanie

ul. Świętochłowicka

86

Łagiewniki Targowisko

autobusowo-tramwajowy

ul. Świętochłowicka / ul. Świętego Piotra / ul. Ostatnia

87

Miechowice Bławatkowa

autobusowy

ul. Stolarzowicka / ul. Bławatkowa

88

Miechowice Dom Pomocy

autobusowy

na żądanie

ul. Księdza Jana Frenzla

89

Miechowice Francuska

autobusowy

ul. Księdza Jana Frenzla / ul. Francuska

90

Miechowice Kopalnia

autobusowy

ul. Francuska / ul. Racjonalizatorów

91

Miechowice Lidl

autobusowy

ul. Księdza Jana Frenzla

92

Miechowice Ośrodek Zdrowia

autobusowy

na żądanie

ul. Alojzego Felińskiego

93

Miechowice Park

autobusowy

ul. Racjonalizatorów

94

Miechowice Pętla

autobusowy

ul. Alojzego Felińskiego

95

Miechowice Plac Słoneczny

autobusowy

ul. Antoniego Wolnego

96

Miechowice Plac Szpitalny

autobusowy

ul. Stolarzowicka

97

Miechowice Plac Zamkowy

autobusowy

ul. Księdza Jana Frenzla

98

Miechowice Reptowska

autobusowy

ul. Reptowska

99

Miechowice Warszawska

autobusowy

ul. Księdza Jana Frenzla

100

Miechowice Zjednoczenia

autobusowy

ul. Zjednoczenia

101

Osiedle Ziętka Hlonda

autobusowy

ul. Długa

102

Osiedle Ziętka Szymały

autobusowy

ul. Szymały

103

Rozbark Dom Kopalni

autobusowy

ul. Siemianowicka

104

Rozbark Droga do Szybu Lompy

autobusowy

na żądanie

ul. Siemianowicka

105

Rozbark Kopalnia

autobusowo-tramwajowy

ul. Chorzowska

106

Rozbark Siemianowicka

autobusowo-tramwajowy

ul. Siemianowicka

107

Rozbark Zakłady Orzeł Biały

autobusowy

ul. Siemianowicka

108

Stolarzowice Gospodarstwo Rolne

autobusowy

na żądanie

ul. Suchogórska

109

Stolarzowice Kościół

autobusowy

na żądanie

ul. Suchogórska

110

Stolarzowice Kościuszki

autobusowy

ul. Witolda Gombrowicza

111

Stolarzowice Plac Jana

autobusowy

ul. Witolda Gombrowicza

112

Stolarzowice Poczta

autobusowy

ul. Suchogórska / ul. Witolda Gombrowicza

113

Stolarzowice Rokitnicka

autobusowy

ul. Rokitnicka

114

Stolarzowice Suchogórska

autobusowy

na żądanie

ul. Suchogórska

115

Stroszek Kopalnia

autobusowo-tramwajowy

ul. Strzelców Bytomskich

116

Stroszek Osiedle

autobusowo-tramwajowy

ul. Strzelców Bytomskich / ul. Władysława Łokietka

117

Stroszek Plac Żeromskiego

tramwajowy

ul. Strzelców Bytomskich

118

Stroszek Poczta

autobusowy

ul. Stanisława Wojciechowskiego

119

Stroszek Stadion

autobusowy

na żądanie

ul. Szymały

120

Stroszek Targowisko

tramwajowy

ul. Strzelców Bytomskich

121

Stroszek Tysiąclecia

autobusowy

ul. Tysiąclecia

122

Stroszek Wojciechowskiego

autobusowy

ul. Stanisława Wojciechowskiego

123

Stroszek Zajezdnia

autobusowo-tramwajowy

ul. Władysława Łokietka

124

Sucha Góra Blachówka

autobusowy

ul. Władysława Łokietka

125

Sucha Góra Dolomity

autobusowy

na żądanie

ul. Strzelców Bytomskich

126

Sucha Góra Poczta

autobusowy

ul. Strzelców Bytomskich

127

Szombierki Elektrownia

tramwajowy

ul. Zabrzańska

128

Szombierki Godulska

autobusowy

na żądanie

ul. Generała Grota-Roweckiego

129

Szombierki Kolonia Górnicza

tramwajowy

ul. Zabrzańska

130

Szombierki Frycza- Modrzewskiego

tramwajowy

ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

131

Szombierki Kopalnia

autobusowo-tramwajowy

ul. Zabrzańska

132

Szombierki Kościół

autobusowo-tramwajowy

ul. Zabrzańska

133

Szombierki Młyn

autobusowy

na żądanie

ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

134

Szombierki Orzegowska

autobusowy

ul. Orzegowska

135

Szombierki Osiedle

autobusowy

ul. Generała Grota-Roweckiego

136

Szombierki Ratusz

autobusowy

ul. Zabrzańska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/199/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 lipca 2011 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, dworca i węzłów przesiadkowych oraz przystanku komunikacji międzynarodowej

1. Dworzec autobusowy, przystanki komunikacyjne i węzły przesiadkowe przeznaczone są wyłącznie do obsługi komunikacji miejskiej, z wyjątkiem stanowisk wyznaczonych do obsługi krajowych linii komunikacyjnych.

2. Na korzystanie z dworca autobusowego, przystanków komunikacyjnych oraz węzłów przesiadkowych zezwala się wyłącznie przewoźnikom posiadającym zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.

3. Wymaganego przepisami ustawy o transporcie drogowym uzgodnienia zasad korzystania z dworca, przystanków komunikacyjnych i węzłów przesiadkowych dokonuje się w formie umowy zawieranej z Miastem Bytom, na czas nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku zaprzestania realizacji zadania przewozowego przed upływem terminu ważności umowy, ulega ona rozwiązaniu.

4. Podczas obsługi przystanków komunikacyjnych, dworca i węzłów przesiadkowych środek transportu powinien podjechać jak najbliżej do krawędzi przystanku/peronu w celu ułatwienia pasażerom wysiadania i wsiadania do pojazdu.

5. Wyznaczony przez Miasto Bytom przystanek komunikacji międzynarodowej przeznaczony jest do obsługi przewoźników posiadających zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym osób.

6. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz przystanku komunikacji międzynarodowej jest odpłatne. Stawki opłat określone są w uchwałach Rady Miejskiej w Bytomiu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »