| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 149/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu – należy przez to rozumieć:

1) przedszkole ogólnodostępne,

2) przedszkole integracyjne,

3) oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 2. Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 3. 1. Za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, ustala się opłatę w wysokości 1,60 zł za godzinę.

2. W przypadku korzystania z przedszkola przez rodzeństwo, ustala się dla drugiego dziecka opłatę za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, w wysokości 55% stawki ustalonej w ust. 1.

3. W przypadku korzystania z przedszkola przez więcej niż dwoje rodzeństwa, ustala się dla każdego z nich opłatę za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały w wysokości 36% stawki ustalonej w ust. 1.

4. Wysokości opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, dotyczą rodzeństwa korzystającego ze świadczeń przedszkola, dla którego miasto Częstochowa jest organem prowadzącym.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 542/XLVI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Częstochowa oraz uchyla się uchwałę Nr 120/X/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »