| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 149/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu – należy przez to rozumieć:

1) przedszkole ogólnodostępne,

2) przedszkole integracyjne,

3) oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 2. Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 3. 1. Za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, ustala się opłatę w wysokości 1,60 zł za godzinę.

2. W przypadku korzystania z przedszkola przez rodzeństwo, ustala się dla drugiego dziecka opłatę za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, w wysokości 55% stawki ustalonej w ust. 1.

3. W przypadku korzystania z przedszkola przez więcej niż dwoje rodzeństwa, ustala się dla każdego z nich opłatę za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały w wysokości 36% stawki ustalonej w ust. 1.

4. Wysokości opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, dotyczą rodzeństwa korzystającego ze świadczeń przedszkola, dla którego miasto Częstochowa jest organem prowadzącym.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 542/XLVI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Częstochowa oraz uchyla się uchwałę Nr 120/X/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »