| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX.82.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ustanowienia stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz 123 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. Ustanowić stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, zamieszkujących i działających w mieście Jastrzębie-Zdrój.

§ 2. 1) Stypendium może być przyznane na realizację określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury lub opieki nad zabytkami.

2) Osoby ubiegające się o stypendium składają pisemne wnioski do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia.

3) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

6) Wnioski opiniuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinia Komisji nie jest wiążąca.

7) Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

8) Informacje o przyznaniu stypendium podaje się do publicznej wiadomości.

9) Wysokość stypendium przeznaczona na projekt nie może przekroczyć 10 000,00 zł.

10) Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiera ze stypendystą umowę cywilno-prawną, która zawiera w szczególności:

a) opis planowanego przedsięwzięcia i termin jego realizacji,

b) wysokość przyznanego stypendium i tryb jego płatności,

c) warunki i tryb zwrotu stypendium w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia,

d) termin złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

11) Jeśli stypendysta nie realizuje przedsięwzięcia Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój może wstrzymać przekazywanie stypendium.

12) Stypendysta jest zobowiązany do realizacji przedsięwzięcia oraz złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia po jego zakończeniu.

13) Wysokość środków finansowych na kolejny rok stypendialny ustalana będzie corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/144/2003Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania, uchwała nr IX/182/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania oraz uchwała nr X/217/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17.06.2003 r. w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnieniem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Damian Gałuszka

Załącznik do Uchwały Nr IX.82.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX. 82.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.06.2011 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »