| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały nr V/14/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami/ oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95/

Rada Gminy Mszana uchwala:

§ 1. Zmienia się treść Uchwały Nr V/14/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, w ten sposób, że:

1) skreśla się §3 pkt 2 w brzmieniu: „Za selektywne uważa się zbieranie odpadów komunalnych w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach z podziałem np. na papier, szkło, tworzywa sztuczne”;

2) § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie, tj. „Dla odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych z bieżących remontów określa się następujące górne stawki opłat:

a) dla odpadów wielkogabarytowych – 370,00 zł/t brutto,

b) dla odpadów budowlanych z bieżących remontów - 370,00 zł/t brutto.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr V/14/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »