| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały nr V/14/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami/ oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95/

Rada Gminy Mszana uchwala:

§ 1. Zmienia się treść Uchwały Nr V/14/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, w ten sposób, że:

1) skreśla się §3 pkt 2 w brzmieniu: „Za selektywne uważa się zbieranie odpadów komunalnych w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach z podziałem np. na papier, szkło, tworzywa sztuczne”;

2) § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie, tj. „Dla odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych z bieżących remontów określa się następujące górne stawki opłat:

a) dla odpadów wielkogabarytowych – 370,00 zł/t brutto,

b) dla odpadów budowlanych z bieżących remontów - 370,00 zł/t brutto.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr V/14/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »