| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 4 lipca 2011r.

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Zabrze

w sprawie: stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Zabrze.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 r. poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 16 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu

uchwala

§ 1.

Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców stanowiących własność lub będących w zarządzie Miasta Zabrze, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Zabrze jest odpłatne.

§ 2.

1)Opłata pobierana jest miesięcznie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym lub dworcu.

2)Ilość zatrzymań na przystanku lub dworcu ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy stanowiącym załącznik do zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3)Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku lub dworcu, określonej w § 3.

§ 3.

1)Jednostkowa stawka opłaty za zatrzymanie na przystanku/dworcu wynosi:

a) 0,05 zł za każde zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym.

b) 1 zł za każde zatrzymanie na dworcu

2)Nie pobiera się opłaty za zatrzymanie na przystankach na żądanie, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Opłaty miesięczne płatne są do 14 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na bieżący rachunek bankowy Miasta Zabrze lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 5.

Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań środków transportowych na przystankach wymaga pisemnego powiadomienia celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej.

§ 6.

Stawki opłat określone w § 3 będą automatycznie waloryzowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na zasadach określonych w art. 16 ust. 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13).

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr XII/120/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 4 lipca 2011 r.

Wykaz przystanków na żądanie

1)Wykaz przystanków tramwajowych na żądanie, na których zatrzymywanie się jest wolne od opłat:

L.p.

Nazwa przystanku

Kierunek

1.

Zabrze – „Hagera” n. ż.

Zaborze

2.

Zabrze – „Hagera” n. ż.

Biskupice

3.

Biskupice – „Ziemska” n. ż.

Zabrze Centrum

4.

Biskupice – „Ziemska” n. ż.

Bytom

2)Wykaz przystanków autobusowych na żądanie, na których zatrzymywanie się jest wolne od opłat:

L.p.

Nazwa przystanku

Kierunek

1.

Biskupice Brondera n. ż.

Zabrze Centrum

2.

Biskupice Brondera n. ż.

Os. Młodego Górnika

3.

Biskupice Haldex n. ż.

Zabrze Centrum

4.

Biskupice Haldex n. ż.

Mikulczyce

5.

Biskupice Ogródki Działkowe n. ż.

Zabrze Centrum

6.

Biskupice Ogródki Działkowe n. ż.

Os. Młodego Górnika

7.

Biskupice Ziemska n. ż.

Zabrze Centrum

8.

Biskupice Ziemska n. ż.

Bytom

9.

Grzybowice Hallera n. ż.

Gliwice

10.

Grzybowice Hallera n. ż.

Tarnowskie Góry

11.

Grzybowice Zakład Energetyczny n. ż.

Mikulczyce

12.

Grzybowice Zakład Energetyczny n. ż.

Tarnowskie Góry

13.

Makoszowy Strzelnica n. ż.

Zabrze Centrum

14.

Makoszowy Strzelnica n. ż.

Przyszowice

15.

Mikulczyce Czajkowskiego n. ż.

Zabrze Centrum

16.

Mikulczyce Czajkowskiego n. ż.

Rokitnica

17.

Mikulczyce Ofiar Katynia n. ż.

Zabrze Centrum

18.

Mikulczyce Ofiar Katynia n. ż.

Rokitnica

19.

Os. Młodego Górnika Pod Borem n. ż.

Mikulczyce

20.

Os. Młodego Górnika Pod Borem n. ż.

Biskupice

21.

Rokitnica Boczna n. ż.

Zabrze Centrum

22.

Rokitnica Boczna n. ż.

Helenka

23.

Rokitnica Szyb Ignacy n. ż.

Zabrze Centrum

24.

Rokitnica Szyb Ignacy n. ż.

Bytom

25.

Zaborze Gorzawskiego n. ż.

Zabrze Centrum

26.

Zaborze Gorzawskiego n. ż.

Ruda Śląska

27.

Zabrze Hagera n. ż.

Zabrze Centrum

28.

Zabrze Hagera n. ż.

Biskupice

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »