| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta Lubliniec

z dnia 30 marca 2011r.

z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2010 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 7 stycznia 2010r. uchwałą Nr 550/XLVIII/10 budżet miasta Lublińca na 2010 rok zamykał się kwotą 59.874.843,00 zł., w czym :

- dochody 54.538.293,00 zł

- wydatki 55.974.843,00 zł

- przychody 5.336.550,00 zł

- rozchody 3.900.000,00 zł

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2010 rok został zwiększony o kwotę 3.331.709,00 zł, tj o 5,6%, z czego w zakresie :

1. dochodów ogółem zwiększenie o 2.684.496,00 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 2.438.206,80 zł,

- na zadania zlecone zwiększenie o 191.989,20 zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 48.600,00 zł,

2. wydatków ogółem zwiększenie o 4.074.785,00 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 3.838.447,80 zł,

- na zadania zlecone zwiększenie o 191.989,20 zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł,

- na zadania realizowane na podstawie prozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 38.648,00 zł,

3. przychodów zwiększenie o 647.213,00 zł.

4. rozchody zmniejszenie o kwotę 743.076,00 zł.

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2010r. został wykonany w 100,3% (w analogicznym okresie 2009r. w 97,1%), a plan wydatków w 94,4% (w roku ubiegłym w 91,4%), w tym wydatków majątkowych w 95,8% (w 2009r. w 89,3%).

Plan przychodów (kredyty, pożyczki i inne rozliczenia krajowe) został wykonany w 113,6% (w roku ubiegłym w 71,0%), a plan rozchodów (spłata rat pożyczek i kredytów) w 98,9% (w analogicznym okresie roku ubiegłego w 93,4%).

W 2010 roku wykonano :

- dochody w kwocie 57.364.907,78 zł,

- wydatki w kwocie 56.666.067,02 zł,

- przychody w kwocie 6.798.347,57 zł,

- rozchody w kwocie 3.123.696,71 zł.

W 2010r. dochody były wyższe o 698.840,76 zł od wydatków (w analogicznym okresie roku ubiegłego dochody były niższe o 566.720,58 zł od wydatków), przychody były wyższe o 3.674.650,86 zł od rozchodów (w 2009r. przychody były wyższe o 2.465.884,50 zł od rozchodów).

Na dzień 31.12.2010r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 698.840,76 zł.

Integralną część sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2010 rok stanowią poniższe załączniki :

1. Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu miasta w 2010 roku - Załącznik Nr 1,

2. Szczegółowy opis dochodów budżetu miasta za 2010 rok - Załącznik Nr 2,

3. Dochody budżetu miasta w 2010 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 3,

4. Dochody budżetu miasta w 2010 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 4,

5. Dochody budżetu miasta ogółem w 2010 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 5,

6. Szczegółowy opis wydatków budżetu miasta za 2010 rok - Załącznik Nr 6,

7. Wydatki budżetu miasta w 2010 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 7,

8. Wydatki budżetu miasta w 2010 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 8,

9. Wydatki budżetu miasta w 2010 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 9,

10. Zestawienie kwot dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych w 2010 roku z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 10,

11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2010 roku - Załącznik Nr 11,

12. Wieloletni Program Zadań Inwestycyjnych - wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 roku - Załącznik nr 12,

13. Przychody i rozchody budżetu miasta w 2010 roku - Załącznik Nr 13,

14. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane - Załącznik Nr 14,

15. Zakład budżetowy - Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - Załącznik Nr 15.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2010 ROK

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

DOCHODY BUDŻETU 2010 OPIS

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.PDF

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.PDF

DOCHODY WG DZIAŁÓW 2010 ROK

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.PDF

DOCHODY OGÓŁEM WG GRUP 2010 ROK

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik6.doc

WYDATKI BUDŻETU 2010 OPIS

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik7.PDF

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 2010 ROK

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik8.PDF

WYDATKI WG DZIAŁÓW 2010 ROK

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik9.PDF

WYDATKI OGÓŁEM WG GRUP 2010 ROK

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik10.doc

DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik11.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik12.xls

WPI WYKONANIE 2010 ROK

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik13.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik14.doc

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik15.doc

ZAKŁAD BUDŻETOWY 2010

Burmistrz Miasta Lublińca


Edward Maniura

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Verum Audyt

Audyt. Usługi księgowe. Doradztwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »