| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta Lubliniec

z dnia 30 marca 2011r.

z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2010 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 7 stycznia 2010r. uchwałą Nr 550/XLVIII/10 budżet miasta Lublińca na 2010 rok zamykał się kwotą 59.874.843,00 zł., w czym :

- dochody 54.538.293,00 zł

- wydatki 55.974.843,00 zł

- przychody 5.336.550,00 zł

- rozchody 3.900.000,00 zł

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2010 rok został zwiększony o kwotę 3.331.709,00 zł, tj o 5,6%, z czego w zakresie :

1. dochodów ogółem zwiększenie o 2.684.496,00 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 2.438.206,80 zł,

- na zadania zlecone zwiększenie o 191.989,20 zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 48.600,00 zł,

2. wydatków ogółem zwiększenie o 4.074.785,00 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 3.838.447,80 zł,

- na zadania zlecone zwiększenie o 191.989,20 zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł,

- na zadania realizowane na podstawie prozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 38.648,00 zł,

3. przychodów zwiększenie o 647.213,00 zł.

4. rozchody zmniejszenie o kwotę 743.076,00 zł.

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2010r. został wykonany w 100,3% (w analogicznym okresie 2009r. w 97,1%), a plan wydatków w 94,4% (w roku ubiegłym w 91,4%), w tym wydatków majątkowych w 95,8% (w 2009r. w 89,3%).

Plan przychodów (kredyty, pożyczki i inne rozliczenia krajowe) został wykonany w 113,6% (w roku ubiegłym w 71,0%), a plan rozchodów (spłata rat pożyczek i kredytów) w 98,9% (w analogicznym okresie roku ubiegłego w 93,4%).

W 2010 roku wykonano :

- dochody w kwocie 57.364.907,78 zł,

- wydatki w kwocie 56.666.067,02 zł,

- przychody w kwocie 6.798.347,57 zł,

- rozchody w kwocie 3.123.696,71 zł.

W 2010r. dochody były wyższe o 698.840,76 zł od wydatków (w analogicznym okresie roku ubiegłego dochody były niższe o 566.720,58 zł od wydatków), przychody były wyższe o 3.674.650,86 zł od rozchodów (w 2009r. przychody były wyższe o 2.465.884,50 zł od rozchodów).

Na dzień 31.12.2010r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 698.840,76 zł.

Integralną część sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2010 rok stanowią poniższe załączniki :

1. Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu miasta w 2010 roku - Załącznik Nr 1,

2. Szczegółowy opis dochodów budżetu miasta za 2010 rok - Załącznik Nr 2,

3. Dochody budżetu miasta w 2010 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 3,

4. Dochody budżetu miasta w 2010 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 4,

5. Dochody budżetu miasta ogółem w 2010 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 5,

6. Szczegółowy opis wydatków budżetu miasta za 2010 rok - Załącznik Nr 6,

7. Wydatki budżetu miasta w 2010 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 7,

8. Wydatki budżetu miasta w 2010 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 8,

9. Wydatki budżetu miasta w 2010 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 9,

10. Zestawienie kwot dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych w 2010 roku z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 10,

11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2010 roku - Załącznik Nr 11,

12. Wieloletni Program Zadań Inwestycyjnych - wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 roku - Załącznik nr 12,

13. Przychody i rozchody budżetu miasta w 2010 roku - Załącznik Nr 13,

14. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane - Załącznik Nr 14,

15. Zakład budżetowy - Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - Załącznik Nr 15.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2010 ROK

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

DOCHODY BUDŻETU 2010 OPIS

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.PDF

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.PDF

DOCHODY WG DZIAŁÓW 2010 ROK

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.PDF

DOCHODY OGÓŁEM WG GRUP 2010 ROK

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik6.doc

WYDATKI BUDŻETU 2010 OPIS

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik7.PDF

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 2010 ROK

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik8.PDF

WYDATKI WG DZIAŁÓW 2010 ROK

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik9.PDF

WYDATKI OGÓŁEM WG GRUP 2010 ROK

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik10.doc

DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik11.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik12.xls

WPI WYKONANIE 2010 ROK

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik13.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik14.doc

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik15.doc

ZAKŁAD BUDŻETOWY 2010

Burmistrz Miasta Lublińca


Edward Maniura

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »