| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Ujsoły

z dnia 30 marca 2011r.

z wykonania budżetu Gminy Ujsoły za 2010 rok

Opracowany projekt budżetu na 2010 rok wraz z prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przedstawiony przez Wójta Gminy Ujsoły uzyskał pozytywną opinię I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – Uchwała Nr 4100/I/219/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. Budżet Gminy Ujsoły na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXIII/218/2009. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

Art.1. Planowane dochody na 2010 rok wynosiły: 13 639 467,32 zł.

1. Dochody bieżące: 11 772 711,55 zł. w tym:

1) Dochody własne w kwocie: 3 665 830,00 zł.

2) Dotacje w kwocie: 1 968 759,00 zł. w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1549 684,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 202 500,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 216 575,00 zł.

3) Subwencje w kwocie: 6 008 800,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 117 467,00 zł.

- Subwencja wyrównawcza w kwocie 2 792 203,00 zł.

- Subwencja równoważąca w kwocie 99 130,00 zł.

4) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 129 322,55 zł.

2. Dochody majątkowe: 1 866 755,77 zł. w tym:

1) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 297 755,77 zł.

Art.2. Planowane wydatki na 2010 rok wyniosły: 13 648 473,32 zł.

1. Wydatki bieżące: 9 716 828,29 zł. obejmują one:

- płace i pochodne 5 185 330,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 762 974,29 zł.

- dotacje na zadania bieżące 315 400,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 862 666,00 zł.

- wydatki na programy z udziałem środków unijnych 136 129,00 zł.

- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 375 329,00 zł.

- wydatki na obsługę długu 79 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 3 931 645,03 zł. w tym:

- wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych 2 009 121,03 zł.

Art.3. Planowany deficyt wynosił – 9 006,00 zł.

Art.4. Planowany przychód – 650 000,00 zł. - kredyt długoterminowy na realizację zadania pn: „Budowa przedszkola publicznego w Ujsołach”.

Art.5. Planowane rozchody - 640 994,00 zł.

Art.6. Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2010 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

1. Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG 1 531 224,19 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/220/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. 525 000,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/225/2010 z dnia 30 marca 2010 r. 547 512,33 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/232/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 86 285,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/234/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. 47 644,69 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/243/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. 984 240,00 zł

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/252/2010 z dnia 30 września 2010 r. 137 426,71 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XL/255/2010 z dnia 27 października 2010 r. 228 000,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. 9 844,50 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr III/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. 567 616,62 zł.

2. Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG 3 486 817,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 2/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. 19 925,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 10/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 58 759,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 14/2010 z dnia 18 maja 2010 r. 1 560,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 16/2010 z dnia 25 maja 2010 r. 100 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 20/2010 z dnia 02 czerwca 2010 r. 9 329,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 21/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. 6 300,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 26/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. 6 300,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 27/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. 214 329,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 32/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. 21 260,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 37 a/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. 11 569,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 46/2010 z dnia 27 września 2010 r. 2 700 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 47 a/2010 z dnia 30 września 2010 r. 5 584,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 50/2010 z dnia 14 października 2010 r. 200 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 52/2010 z dnia 29 października 2010 r. 86 405,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 54/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. 31 514,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 56/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. 31 741,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 63/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. - 17 758,00 zł.

3. Razem zwiększenia dochodów wyniosły: 5 018 041,19 zł.

4. Plan dochodów po zmianach wyniósł: 18 657 508,51 zł.

Art.7. Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

1. Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG 2 796 152,94 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/220/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. 713 152,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/225/2010 z dnia 30 marca 2010 r. 547 512,33 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/232/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 86 285,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/234/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. 207 239, 91 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/243/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. 1 106 527,97 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/252/2010 z dnia 30 września 2010 r. 62 573,29 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XL/255/2010 z dnia 27 października 2010 r. 228 000,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. 9 844,50 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr III/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r 27 276,94 zł.

2. Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG 3 486 817,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 2/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. 19 925,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 10/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 58 759,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 14/2010 z dnia 18 maja 2010 r. 1 560,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 16/2010 z dnia 25 maja 2010 r. 100 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 20/2010 z dnia 02 czerwca 2010 r. 9 329,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 21/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. 6 300,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 26/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. 6 300,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 27/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. 214 329,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 32/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. 21 260,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 37 a/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. 11 569,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 46/2010 z dnia 27 września 2010 r. 2 700 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 47 a/2010 z dnia 30 września 2010 r. 5 584,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 50/2010 z dnia 14 października 2010 r. 200 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 52/2010 z dnia 29 października 2010 r. 86 405,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 54/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. 31 514,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 56/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. 31 741,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy 63/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. 17 758,00 zł.

3. Razem zwiększenia wydatków wyniosły: 6 282 969,94 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wyniósł: 19 931 443,26 zł.

Art.8. Plan budżetu gminy po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów budżetowych wynosił: 18 657 508,51 zł.

1) Dochody bieżące: 14 740 648,86 zł. w tym:

a) Dochody własne w kwocie: 3 146 550,51 zł.

b) Dotacje w kwocie: 4 687 192,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 637 044,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2 833 573,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 216 575,00 zł.

c) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 336 984,35 zł.

d) Subwencje w kwocie: 6 569 922,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 153 548,00 zł.

- Subwencja wyrównawcza w kwocie 2 792 203,00 zł.

- Subwencja równoważąca w kwocie 102 836,00 zł.

- Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin 521 335,00 zł.

2. Dochody majątkowe: 3 916 859,65 zł. w tym:

1) Dotacje celowe 2 019 185,00 zł.

2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 515 674,65 zł.

Art.9. Plan wydatków budżetowych wynosił: 19 931 443,26 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące 13 158 510,00 zł. obejmują one:

- płace i pochodne 5 192 413,06 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 917 441,03 zł.

- dotacje na zadania bieżące 315 600,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 123 499,91 zł.

- wydatki na programy z udziałem środków unijnych 310 973,00 zł.

- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 184 583,00 zł.

- wydatki na obsługę długu 114 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: 6 772 933,26 zł. w tym:

- wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych 3 827 525,38 zł. W kwocie tej ujęto również wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków unijnych, które obejmowały inne prace niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności obiektów wykonywanych w trakcie realizacji inwestycji.

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację inwestycji pn: „ Przebudowa budynku po byłej remizie w Złatnej na cele wielofunkcyjnego domu społeczności lokalnej” 446 770,28 zł.

- Planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosił: 1 273 934,75 zł. Pokryty będzie z kredytów bankowych i wolnych środków .

Art.10. Planowane przychody budżetu po zmianach wynosiły: 2 325 643,75 zł. w tym:

1. wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 24 595,22 zł.

2. kredyt na inwestycję „Budowa przedszkola publicznego w Ujsołach” 650 000,00 zł.

3. kredyty planowane na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizowanymi inwestycjami 991 982,53 zł.

4. pożyczka w BGK na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Przebudowa izby regionalnej „Gronicek” w Glince 410 715,00 zł.

5. pożyczka WFOŚ i GW na zadanie pn: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły” 248 351,00 zł.

Art.11. Planowane rozchody po zmianach wynosiły: 1 051 709,00 zł. w tym:

1. Planowana spłata rat kredytów i pożyczek 640 994,00 zł.

2. Spłata pożyczki w BGK 410 715,00 zł.

Art.12. Realizację budżetu w 2010 roku przedstawiają załączniki:

1. Rozliczenie dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1

2. Rozliczenie wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2

3. Rozliczenie wydatków inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3

4. Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej stanowią załącznik Nr 4

5. Rozliczenie wykonania dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi załącznik Nr 5

6. Wykonanie dochodów i wydatków własnych zadań bieżących gminy stanowi załącznik Nr 6

7. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 7

8. Rozliczenie środków stanowiących rezerwę celową stanowi załącznik Nr 8

9. Rozliczenie dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 9

10. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 10

11. Wykonanie dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii stanowi załącznik Nr 11

12. Rozliczenie GOPS w Ujsołach stanowi załącznik Nr 12

13. Rozliczenie Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr 13

14. Rozliczenie Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik Nr 14

Art.13. W 2010 roku Rada Gminy odbyła 10 posiedzeń i podjęła 76 uchwał. Komisje Rady zebrały się 16 razy w tym:

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbyła 6 posiedzeń.

2. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła 3 posiedzenia.

3. Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 2 posiedzenia.

4. Komisja Rewizyjna odbyła 5 posiedzeń.

Wójt Gminy


Tadeusz Piętka

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Rozliczeniedochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Rozliczenie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Rozliczenie wykonania dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik6.doc

Wykonanie dochodów i wydatków własnych zadań bieżacych gminy

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik7.doc

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik8.doc

Rozliczenie środków stanowiących rezerwę celową

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik9.doc

Rozliczenie dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik10.doc

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik11.doc

Wykonanie dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik12.doc

Rozliczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik13.doc

Rozliczenie Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik14.doc

Rozliczenie Gminnej Biblioteki Publicznej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »