| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 27 lipca 2011r.

do Porozumienia Nr WO.0118-1/11 z dnia 3 stycznia 2011r

zawarte pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, reprezentowanym przez:
- Czesława Gluzę - Starostę Cieszyńskiego
- Jerzego Pilcha - Wicestarostę
a Miastem Ustroń , reprezentowanym przez:
- Ireneusza Szarca - Burmistrza Miasta Ustroń
w sprawie przekazania Miastu Ustroń realizacji dodatkowych zadań remontowych na drogach powiatowych na terenie miasta Ustronia.

§ 1. 1. W oparciu o §1 ust. 1 pkt. 18) Porozumienia Nr WO.0118-1/11 z dnia 3 stycznia 2011r. Powiat Cieszyński powierza dodatkowo Miastu Ustroń realizację zadań:

a) Remont drogi powiatowej 2659 S ul. Daszyńskiego o długości 200 m od torów kolejowych do ul. Kuźniczej.

b) Remont drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska o długości 600 m od DW 941 do ul. Lipowskiej.

2. Wartość zadań zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi: ok. 606.000 zł (słownie: sześćset sześć tysięcy złotych).

1)zadanie a) 278.000 zł z czego Powiat udziela dotacji w wysokości 50% faktycznego kosztu zadania, jednak nie więcej niż 139.000 zł.

2)zadanie b) 328.000 zł z czego Powiat udziela dotacji w wysokości 50% faktycznego kosztu zadania, jednak nie więcej niż 164.000 zł.

3. Stroną prowadzącą prace będzie Miasto Ustroń.

§ 2. 1. Zadanie określone w §1 ust. 1 finansowane będzie ze środków budżetu Powiatu Cieszyńskiego do wysokości 50% faktycznych kosztów zadania, jednak nie więcej niż 303.000 zł.

2. Planowany termin wykonania zadań - 30.11.2011r.

3. Zwiększenie wartości realizowanych zadań w wyniku rozstrzygniętych przetargów nie stanowi podstawy do zwiększenia finansowania przez Powiat Cieszyński.

4. Przekazanie środków, na realizację zadań określonych w §1 ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Ustroń, w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność wraz z kopią faktury.

5. Rozliczenie powyższych środków Miasto Ustroń przekaże w terminie do 20 grudnia 2011r. załączając kserokopię opisanych faktur i rachunków oraz kopie protokołu odbioru.

§ 3. Niniejszy Aneks zostaje zawarty na czas określony do 20 grudnia 2011r.

§ 4. 1. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 5. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron, oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Ustroń


Ireneusz Szarzec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »