| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 27 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelów

Na podstawie art.6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów

uchwala:

§ 1. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Lelów zapewniają pobyt dziecka w godzinach od 700 do 1600

2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Lelów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, w godzinach od 800 do 1300 .

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczajacym wymiar wskazany w § 1 ust.2 w zależności od wyboru rodziców (opiekunów prawnych) wynosi:

a) za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami określonymi w § 1 ust.2 w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów,

b) 55,00zł miesięcznie, niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami określonymi w § 1 ust.2.

2. Opłatę, o której mowa w §2 pkt 1 lit. a) pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę .

3. Opłata, o której mowa w §2 pkt 1 lit a) ustalona jest miesięcznie jako iloczyn godzin zajęć i stawki wskazanej w ust.1.

§ 3. Dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica lub opiekuna odstąpić od naliczenia opłaty, o której mowa w § 2, w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejnych 20 dni roboczych.

§ 4. 1. Zniżka do wysokości połowy opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) przysługuje: dla drugiego dziecka uczęszczającego do tego samego przedszkola oraz dla dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności.

2. Zwolnieniu z opłaty podlega trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty oraz nie obejmuje ponadprogramowych zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »