| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 27 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelów

Na podstawie art.6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów

uchwala:

§ 1. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Lelów zapewniają pobyt dziecka w godzinach od 700 do 1600

2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Lelów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, w godzinach od 800 do 1300 .

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczajacym wymiar wskazany w § 1 ust.2 w zależności od wyboru rodziców (opiekunów prawnych) wynosi:

a) za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami określonymi w § 1 ust.2 w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów,

b) 55,00zł miesięcznie, niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami określonymi w § 1 ust.2.

2. Opłatę, o której mowa w §2 pkt 1 lit. a) pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę .

3. Opłata, o której mowa w §2 pkt 1 lit a) ustalona jest miesięcznie jako iloczyn godzin zajęć i stawki wskazanej w ust.1.

§ 3. Dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica lub opiekuna odstąpić od naliczenia opłaty, o której mowa w § 2, w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejnych 20 dni roboczych.

§ 4. 1. Zniżka do wysokości połowy opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) przysługuje: dla drugiego dziecka uczęszczającego do tego samego przedszkola oraz dla dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności.

2. Zwolnieniu z opłaty podlega trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty oraz nie obejmuje ponadprogramowych zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »