| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z póżn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, w następujący sposób:

a) dla najemców, którzy złożą wnioski o wykup lokalu mieszkalnego do dnia 31 grudnia 2012 roku, bonifikata wynosić będzie:

rok budowy

wysokość bonifikaty

w budynkach wybudowanych do 31.12.1950 r.

90%

w budynkach wybudowanych po 31.12.1950 r.

85%

b) dla najemców, którzy złożą wnioski o wykup lokalu mieszkalnego po dniu 31 grudnia 2012 roku, bonifikata wynosić będzie:

rok budowy

wysokość bonifikaty

w budynkach wybudowanych do 31.12.1950 r.

45%

w budynkach wybudowanych po 31.12.1950 r.

42,5%

§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikat o których mowa w § 1 jest:

1) nie zaleganie z żadnymi opłatami z tytułu najmu lokalu.

2) nie korzystanie przez najemcę w okresie jednego roku, przed dniem złożenia wniosku o wykup lokalu, z umorzeń zadłużenia z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu - bonifikata jednak będzie przysługiwała najemcom, którzy dokonają zwrotu umorzonych należności, a wpłata nastąpi przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu.

3) uregulowanie ceny sprzedaży poprzez jednorazową wpłatę.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 98/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 czerwca 2011 r. oraz Uchwała Nr 456/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2004 r.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »