| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

z dnia 19 września 2011r.

sprawie ogłoszenia zmiany statutu Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie

Na podstawie § 6 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. z 2001r. Nr 121, poz. 1307)

ogłasza się
zmianę statutu Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie, zgodnie z treścią uchwały Nr 17/2011 Zgromadzenia Związku z dnia 27 kwietnia 2011r., oraz treścią uchwał rad gmin uczestników Związku.W statucie z dnia 16 września 1992 r. Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie (tekst jedn. Dz.Urz.Woj.Katowickiego z 1998 r., Nr 28, poz. 312 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1/ Preambuła otrzymuje brzmienie:

„Celem wspólnego realizowania wybranych zadań o charakterze publicznym, reprezentowania i obrony wspólnych interesów w tym zakresie oraz działając na podstawie art. 10 i Rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) postanawia się przyjąć i stosować niniejszy statut.”;

2/ w § 8 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zgromadzenia wchodzą prezydenci miast członków Związku oraz po trzech przedstawicieli wyznaczonych przez radę tych miast”;

b) uchyla się ust. 2. ;

3/ w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgromadzenie wybierze ze swego grona przewodniczącego i dwóch jego zastępców bezwzględną większością głosów statutowej liczby jego członków, w głosowaniu tajnym”;

4/ w § 17 uchyla się lit. g;

5/ w § 24 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Projekt planu finansowego Związku Zarząd przedstawia Zgromadzeniu w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy.”;

2. Plan finansowy Związku jest uchwalany przez Zgromadzenie w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy.”;

6/ w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie przystąpienia nowego członka Związku, wymagana jest zmiana statutu w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia, określonym w art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.”
Zmianę statutu Związku wpisano 24 sierpnia 2011r. do Rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »