| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/57/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez miasto Imielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty i wychowania (t.j. Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Miasta Imielin

uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest miasto Imielin w zakresie programu wychowania przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Ustalić odpłatnośc rodziców ( opiekunów prawnych) za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć realizowanych bezpłatnie, o których mowa w § 1 w wysokości 2,00 zł ( słownie: dwa złote 00/100 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 3. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicem ( opiekunem prawnym).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIV/192/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez miasto Imielin.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin
Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »