| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/57/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez miasto Imielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty i wychowania (t.j. Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Miasta Imielin

uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest miasto Imielin w zakresie programu wychowania przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Ustalić odpłatnośc rodziców ( opiekunów prawnych) za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć realizowanych bezpłatnie, o których mowa w § 1 w wysokości 2,00 zł ( słownie: dwa złote 00/100 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 3. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicem ( opiekunem prawnym).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIV/192/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez miasto Imielin.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin
Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LAUREN PESO POLSKA Sp. z o.o.

Specjaliści w zakresie doradztwa personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »