| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/77/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 6 września 2011r.

w sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr II/17/06 Rady Miasta Poręba z dnia 04 grudnia 2006r. sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (jedn.tekst z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹(jedn.tekst . z 2010 Dz.U. Nr 95, poz. 613 z poźń.zm)

Rada Miasta Poręba
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/06 Rady Miasta Poręba z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się w następujących załącznikach zmiany :

1) w załączniku Nr 1(IN-1) część E.2 pkt.4 otrzymuje brzmienie : ''4.związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń-od 1m²powierzchni użytkowej,

2) w załączniku NR 2 (DN-1)w części E.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ''4.związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych , w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m²powierzchni użytkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/77/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 6 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/77/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 6 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »