| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/77/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 6 września 2011r.

w sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr II/17/06 Rady Miasta Poręba z dnia 04 grudnia 2006r. sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (jedn.tekst z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹(jedn.tekst . z 2010 Dz.U. Nr 95, poz. 613 z poźń.zm)

Rada Miasta Poręba
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/06 Rady Miasta Poręba z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się w następujących załącznikach zmiany :

1) w załączniku Nr 1(IN-1) część E.2 pkt.4 otrzymuje brzmienie : ''4.związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń-od 1m²powierzchni użytkowej,

2) w załączniku NR 2 (DN-1)w części E.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ''4.związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych , w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m²powierzchni użytkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/77/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 6 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/77/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 6 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »