| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.00050.2011 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 95 z 2010r., poz. 613 z późn. zm.), oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 17 z 2010r., poz. 95)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr BRM.0150/XLIX/389/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r. § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,26 zł."

§ 2. Traci moc uchwała Nr BRM.0150/II/9/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0150/XLIX/389/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 paździenika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych i podanie jej treści w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »