| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.00051.2011 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682, z późn. zm.), na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 107 poz. 1138) oraz art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DZ.U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr BRM-0150/XXVI/210/08 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zmienioną uchwałą Nr BRM/XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 listopada 2009r. wprowadza się nowe brzmienie załączników nr 1 i 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:

- deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

- załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

- załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwała Nr BRM.0150/II/10/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych i podanie jej treści w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.00051.2011
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.00051.2011
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »