| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/109/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustanowienia oraz określenia wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7a ust. 1-3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1.

1. Ustanawia się i określa wysokość, zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w dwóch kategoriach:

a) za całokształt działalności,

b) za szczególne osiągnięcia w danym roku kalendarzowym.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się osobom fizycznym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, mającym siedzibę na terenie Będzina.

3. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa się w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się raz w roku. Wysokość nagrody nie może przekroczyć 2.000 zł brutto każda, a wartość wyróżnienia rzeczowego nie może przekroczyć 200 zł brutto każde.

§ 2.

1. Uchyla się Uchwałę Nr VI/80/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

2. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVIII/603/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

Załącznik do Uchwały Nr XII/109/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/109/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »