| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12.78.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/408/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządze gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), w związku z art. 133 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 października 2010r. uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/408/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr III/15/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/408/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4, 27 zł ".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jeleń

Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »